Skötsel/Drift

Generellt gäller

Flödesregulatorer från Mosbäck är utförda i rostfritt, syrafast stål AISI 316 för maximal hållbarhet och livslängd.
Det finns inga rörliga delar som kräver underhåll.

 

Flödesregulator typ CEV

Regulatorn kräver normalt ingen annan fastsättning än den som erhålls i samband med leverans.

Vid alternativ med PVC, PP-muff, alternativt Forshedapackning, ger muff-packningarna tillräckligt stöd och täthet för fullgod montering.

Sandfånget i brunnen, där regulatorn är installerad, skall regelbundet tömmas så att det alltid finns ett fritt utrymme ca 10 cm under inloppet till regulatorn.

 

Flödesregulator typ CYE

Regulatorn monteras genom att instickas i avsett utloppsrör från brunn, alternativt ingjuten i mellanvägg. Regulatorn bör kringgjutas med betong, detta för att förhindra regulatorn att lyfta då inloppsröret är täckt med vatten och all luft i cyklonen ännu ej är utpressad samt för att uppnå fullgod tätning mot brunnsvägg.

Vallning, så att vattnet leds mot regulatorns inloppsrör, är att föredraga, speciellt gäller detta vid spillvatten och stora vinkelförändringar mellan tillopp till brunn och inlopp regulator.

För att uppnå maximal driftsäkerhet skall installationen inspekteras och följs de första 6 månaderna efter installation.

 

Flödesregulator typ DB

Regulatorn fastskruvas i vägg och golv med det antal skruvar som det finns förborrade hål till. Vid beställning skall anges om vägg bakom regulatorn är rak, alternativt svängd brunns vägg. Ange diameter på brunn.

För bästa flöde genom regulator och för flöde över sidoöverfallskanter skall ett fritt mått av ca två gånger regulatorns längd finnas före regulatorns framkant i brunnen.
Tätning skall ske mellan vägg och regulator medels exempelvis siliconmassa.

Utloppshål i vägg skall minst motsvara regulatorns inloppsdiameter, samt ökas på höjden så att full öppning av regulatorn kan ske vid eventuell inställnings förändring.
För att uppnå maximal driftsäkerhet skall installationen inspekteras och följas de första 6 månaderna efter installation.