Regleringsbrunn

REGLERINGSBRUNN

Brunn med flödesregulator, mindre anläggning, typ villa. Reglerat utflöde av ca 0,5 l/s

Brunnen säljs med regulator fast i brunnen och ditsatt slang för underhåll, returspolning.
Brunnen är dimension 315 av PVC.

Brunnens höjd är 900 mm

Anslutningar är dimension 110 mm, regulatorn sitter 600 mm från botten av brunnen.
Brunnen påbygges till önskad höjd av entreprenör.

Regulatorn är fast monterad på utloppsröret i brunnen.

Slang för underhåll, renspolning, ca 1,5 m lång.