db banner 01

DUBBELSKJUTLUCKEBROMS DB 

Flödesregulator för reglering av vattenflöde mellan 30 l/s till 10 m3/s

Flödesregulatorn är utformad för att huvudsakligen släppa igenom stora flöden vid små tryckhöjder.

Regulatorn är utförd som en liggande kanal försedd med två inställningsbara luckor.

Flödet kan varieras med cirka plus/minus 25 procent av medelkapaciteten för en standardmodell.

Installation sker i brunn med plan botten och monterad dikt mot en plan, rak vägg alternativt mot svängd brunnsvägg.