CentrifugalbromsDBR

CENTRIFUGALBROMS TYP DBR

Flödesregulator typ DBR användes vid flöden av 1 l/s.
Regulatorn är ej reglerbar. Inlopp och utlopp är fast utförda.

DBR regulatorn installeras i befintliga alternativt nya brunnar, typ dagvattenbrunnar eller brunnar med liknande funktion.

Regulatorns special användning är vid befintliga kombinerade avloppsystem och där dagvattenflödet via dagvattenbrunnar med fördel kan begränsas till 1 l/s. Normalt flöde från en fullt belastad dagvattenbrunn uppgår till ca 8-10 l/s. Dvs man kan lätt reducera flödet från 10 st dagvattenbrunnar från ca 100 l/s till 10 l/s. Detta kan leda till att det kombinerade systemet kan klara en belastning av ett 5-års regn, utan överbelastning. Fördröjning av regnvattnet sker då på gatuytan.

Regulatorn utförs normalt för montage i rör med innerdiameter av 150 mm.
För installation används ett redskap som säljes av Mosbäck. Vid ”grunda” dagvattenbrunnar, ärm längds djup, kan man installera regulatorn med händer och spett.

Regulatorn har testats mot igensättning vid brunn full med löv, utan att flödet genom regulatorn påverkades. Regulatorns inloppshål är vänt nedåt i brunnen och vattnet strömmar in i regulatornunderifrån, vilket medför att tunga partiklar sjunker till botten av brunnen, förbi regulatorns inloppshål. Lätta partiklar, typ löv och dylikt flyter ovanför regulatorn.