ce v banner 02

CENTRIFUGALBROMS CEV

Flödesregulatorn är utformad som en vertikal virvelkammare med inloppet tangentiellt från sidan, nertill av regulatorn, och utloppet är placerat i mitten så att vattnet lämnar regulatorn vinkelrätt mot inloppsriktningen.

Regulatorn utförs justerbar för steglös reglering. Flödet kan varieras med cirka plus/minus 25 procent av medelkapaciteten för en standardmodell.
Installation sker alltid i en brunn med sandfång. Regulatorn kan placeras direkt i utloppsledningen eller alternativt i en mellanvägg i brunnen. Sandfångets djup bör vara ca 0,7 till 0,8 m för att uppnå längre intervaller mellan tömning av sandfång.

Regulatorn används företrädesvis för dagvatten, men kan även användas för industriavloppsvatten.

CEV-regulatorn verkar som vattenlås och på vattenytan flytande vätskor, t ex oljor, släpps i princip ej igenom. Med inloppet till regulatorn placerat under uppströms vattenyta är risken för igensättning minimal. Om man önskar kan man vrida regulatorn så att inloppet hamnar i nivå med lågvattenytan uppströms regulatorn och då släpps flytande vätskor igenom.

 

PRINCIPSKISS FÖR INSTALLATION

bild2

ALTERNATIVA UTFÖRANDE

 • Utlopp med PVC-muff
  UtloppmedPVCmuff
 • Utförande med bräddavlopp
  Utforandemedbraddavlopp
 • Utförande med gejder, montageplatta, koppling
  Utforandemedgejder

 

 • Utlopp med PVC-muff
  utlopp1
 • Montageplatta och koppling
  montageplatta
 • Med avstängnings ventil och bräddrör
  ventil

ÖVERSIKT STANDARDVARIANTER

cev-versiktOvanstående uppgifter är vägledande.
Ange alltid vid beskrivning, önskat flöde, max alt medel, och därtill gällande max tryckhöjd.
För exakta uppgifter om beskrivning kontakta Mosbäck via mail eller telefon