bildstorcyo

CYKLONBROMS CYO

Cyklonbroms typ CYO är en variant av typ CYE. Denna regulator har ett patenterat säkerhets överlopp i inloppsröret.

Ökad genomloppsarea innebär betydligt ökad driftsäkerhet. Om det av en händelse kommer något större föremål som lägger sig framför regulatorinloppet och därmed stoppar till detta, kan fortfarande regulatorn fungera då inloppet via överloppet fortfarande fungerar och tömmer ner till den förhållandevis låga nivå som svarar till inloppsrörets överkant. Detta aktiva by-pass är en av de största landvinningarna inom området som skett sedan många år.

Regulator typ CYO utförs i fast utförande och är ej reglerbar.

CYO regulatorn är i första hand avsedd för små flöden, ca 5 till 12 l/s och som alternativ till typ CYE.
Standardmodeller utgår från CYE typ 300, 360 och 420.