bildstorcye

CYKLONBROMS TYP CYE

Flödesregulatorn är utformad som en liggande stympad kon, med inloppet placerat i bottenytan i ca 45° vinkel mot regulatorns längdriktning. Utloppet är placerat i den avskurna konspetsen. Anpassning till utloppsledning sker genom ett kort utloppsrör.
Vattengången genom regulatorn är horisontell.
Regulatorn utförs justerbar. Justerbarhet ca 25 %, uppåt eller nedåt, utifrån normal standardkurva. Reglering sker genom att inloppsöppningen varieras med skjutbar skiva.

Användningsområde:

för såväl spill- som dagvatten
flöden från 12 l/s till 600 l/s

Installation:

regulatorn placeras/installeras i utloppsledning eller ingjutes i en skiljevägg. Inga stalp erfordras.

Översikt, standardvarianter

Regulatorvariant

Varierande inlopp-, utloppsdimension

Varierande kapacitet i l/s

CYE 300 75 - 110 5 - 10
CYE 360 75 - 135 7 - 13
CYE 420 75 - 150 10 - 20
CYE 495 90 - 175 11 - 30
CYE 545 100 - 200 14 - 40
CYE 590 100 - 225 15 - 45
CYE 660 110 - 250 18 - 60
CYE 750 125 - 300 25 - 85
CYE 870 150 - 350 35 - 110
CYE 1000 175 - 400 60 - 160
CYE 1250 225 - 500 120 - 300
CYE 1500 250 - 600 200 - 600

För kapacitetskurva och regulatorbeteckning kontakta Mosbäck via mail eller telefon

Ange vid beskrivning av regulator, Standardvariant samt max, alt medelflöde och vid vilken tryckhöjd detta skall gälla.
Ex. Typ CYE 590 för max 30 l/s och 1,2 m
Typ CYE 590 för medelflöde 30 l/s och 1,2 m
Anpassningsrör för utlopp;

Ange utloppsrör från brunn, alt kammare, invändig diameter i mm.

Beteckningsexempel
CYE 660-200/200-295T L (R), Hi=95
       1        2     3      4     5  6       7
CYE = Cyklonbroms, justerbar

1 - regulatorns bromshusdiameter
2 - inloppsrörets diameter, utvändigt
3 - utloppshålets diameter, invändigt
4 - anpassningsrör, utvändig diameter
5 - inloppsriktning, L, vänster (left)
6 - inloppsriktning, R, höger (right)
7 – inställningshöjd, inlopp, i mm


Inställningshöjd Planskiss, inloppsriktning
bild3 bild4

Installations alternativ

Nedstigningsbrunn

Brunn med bräddavlopp
Större bräddflöde

Brunn med bräddavlopp
Mindre bräddflöde

ny-bild-5-1 ny-bild-5-2 ny-bild-5-3