mosbaeckprodukter-ny
 • Cyklon broms
  CYE
  Flödesregulator för reglering av vattenflöde mellan 12 till 600 l/s.
  Dag-, och spillvatten.
  Reglerbar
  Läs mer...
 • Cyklon broms
  CYO
  Flödesregulator för reglering av vattenflöde mellan 5 till 12 l/s
  Företrädesvis spillvatten.
  EJ Reglerbar
  Läs mer...
 • Centrifugal broms
  CEV
  Flödesregulator för reglering av vattenflöde mellan 1 till 50 l/s
  Företrädesvis dagvatten.
  Reglerbar
  Läs mer...
 • Centrifugal broms
  DBR
  Variant av CEV för användning speciellt i dagvattenbrunnar, för reglering av vattenflöde av ca 1 l/s.
  Enbart dagvatten.
  EJ Reglerbar
  Läs mer...
 • Dubbelskjutluckebroms
  DB
  Flödesregulator för reglering av vattenflöde från ca 30 l/s och uppåt, till ca 10 m3/s.
  Dag-, och spillvatten.
  Reglerbar
  Läs mer...
 • Regleringsbrunn

  Brunnsdel inklusive flödesregulator anpassad för små flöden, 0,5 - 1,0 l/s. Enbart för dagvatten. Ej reglerbar.
  Läs mer...

Tillverkning, material och kvalité

Alla Mosbäck regulatorer framställs på Mosbaek A/S fabrik i Danmark, belägen i Köge söder om Köpenhamn.
Alla regulatorer utförs i syrafast stål AISI 316 för maximal hållbarhet, livslängd och drift.