Mosbaek A/S i Danmark marknadsför flödesregulatorer i Sverige. Mosbäck i Helsingborg assisterar.

 

Företagens kunskap baseras på 50 års erfarenhet inom branschen. Vi har lösningar på alla tänkbara avloppssituationer, och utarbetar alltid individuella lösningsförslag för flödesreglering utifrån förelagda förutsättningar.

 

Flödesreglering av alla typer av avloppsvatten, dagvatten från: Magasin, bassänger, brädd- och nödutlopp, ledningsmagasin, industrier mm.

Flödesreglering till: Reningsverk, pumpstationer, oljeavskiljare, sedimenteringsanläggningar mm.

 

Flödesregulatorerna konstrueras enligt följande principer

 • Inga rörliga delar
 • Stor genomloppsarea
 • Gynnsam, anpassningsbar kapacitetskurva
 • Stabil och hållbart utförande
 • Mosbaek A/S i Danmark

  Vaerkstedsvej 20
  DK 4600 Köge
 • Telefonnr

  Tel 020- 140 14 16
 • E-post

  info@mosback.se
  www.mosback.se
 • Mosbäck HB i Helsingborg